Mindfulnessfoløb i Støvring

På et mindfulnessforløb hos Lev1Sundtliv kan du lære mere om den grundlæggende metode bag mindfulness. En metode du kan bruge i hverdagen til opbygge din egen meditations- og mindfulnessrutine. Forløbet er opbygget efter Jon Kabat-Zinns Mindfulness program (MBSR = Mindfulness Based Stress Reduction program) med inspiration fra Psykolog Emil Noll´s arbejde med metoden. Det næste forløb starter mandag d. 29. oktober kl. 18.30-21.00.

Formål

Gennem forløbets 8 uger vil du kunne opnå en øget grad af opmærksomhed på både dine tanker og handlemønstre. Du vil gennem denne opmærksomhed opleve mere ro, samt en øget evne til nærvær og til at fokusere på det positive i dit liv. Kort sagt er formålet at du skal opnå en hverdag med mindre stress og i bedre mental balance.

Forløbets opbygning og indhold

Forløbet er bygget op over 8 moduler. 7 af disse moduler varer 2½ time og består af et overordnet tema samt meditationsøvelser. Temaerne kan omhandle meditation, stresshåndtering, eller hvordan du lærer at slippe forstyrrende tanker og følelser. Hovedvægten ligger dog på at lære dig de forskellige mindfulness- og meditationsteknikker, som du gradvist introduceres til i forløbet. Teknikkerne er med til at understøtte din proces ift. at lære kunsten at være mindful – at være bevidst nærværende. Øvelserne består både af kortere tilstedeværelsesøvelser, opmærksomhed på vejrtrækningen, meditation, afspænding og kropsscanning. Disse moduler gennemføres om mandagen. Derudover er der 1 modul på 5 timer – en dag i stilhed som afholdes på en lørdag. Denne dag giver dig rig mulighed for at opleve og praktisere alt det du har lært med 100% fokus på dig og din udvikling.

Hjemmearbejdet er din daglige mindfulnesspreaksis

Du vil under forløbet få udleveret lydfiler med mindfulnessøvelser samt en grundig beskrivelse af de øvelser, som du bliver introduceret til. Disse lydfiler kan understøtte din daglige meditationsrutine. Det er en nødvendig del af forløbet, at du dagligt mellem modulerne afsætter cirka 30 minutter til hjemmearbejde. Hjemmearbejdet består i meditation, yoga og andre mindfulnessøvelser som skal understøtte den udvikling du er påbegyndt.

Hvilke forudsætninger skal man have for at deltage?

Alle kan være med! Det eneste, der kræves af dig for at deltage i og få succes med forløbet, er åbenhed, nysgerrighed, og at du har mod på og vilje til at gøre mindfulness til en del af dit liv. Der kan undervejs i forløbet tage hensyn til eventuelle fysiske udfordringer. Efter endt forløb vil du selvstændigt være i stand til at fortsætte din egen mindfulnessrutine, som du har opbygget gennem de 8 uger.

Tilmeld forløb
Mindfulness

Pris, tilmelding og øvrige prsktiske oplysninger

Prisen for hele forløbet er 2100 kr og inkluderer 18 originale og professionelt indspillede lydfiler samt skrifteligt materiale, der giver en grundig indføring i mindfulness. Herudover vil der være the, vand og frugt på mandagsmodulerne og en let frokost på lørdagsmodulet. Du skal selv medbringe en pude – gerne en meditationspude hvis du har en – et tæppe og senere i forløbet en yogamåtte. Forløbet afholdes i mødelokalet oven på Støvring Svømmehal på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 18.30-21.00:  29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 og 17/12
Lørdag kl. 11.00-16.30: 15/12

Kontakt mig hvis du vil høre mere eller starte på forløbet

Mange Hilsner fra

Louise Gorell Mackenhauer

Sygeplejerske, Master i Sexologi, Certificeret Mindfulnessinstruktør og Kostvejleder

lev1sundtliv.dk

About lev1sundtliv.dk