Hvad har du brug for?

Her kan du læse mere om de muligheder, du har hos Mindyourlife. Hvis du er det mindste i tvivl, så tøv ikke med at kontakte mig, hvis du vil vide mere.

Alle nedenstående forløb/kurser afholdes på Strandfogdensvej 8 i Rødhus.

Mindfulness introkurser

Nogle gange om året afholder jeg introduktionskurser i mindfulness. Kurset er for dig der godt kunne tænke dig at vide mere om mindfulness og om hvordan du får det tilpasset i en travl hverdag. Det er også for dig som måske oplever at du er mindre nærværende end du ønsker eller måske mere stresset. Hvis du gerne vil vide hvornår næste kursus er så kontakt mig endelig.

Hvad du får på kurset

 • Du bliver introduceret til hvad mindfulness er for en størrelse
 • Du bliver guidet gennem forskellige brugbare øvelser og meditationer
 • Du får mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer med mig og med de andre deltagere
 • Du bliver vejledt i hvordan du bedst opbygger en mindfulnesspraksis på egen hånd som passer netop til dig og dit liv
 • Du får adgang til både skriftligt en brugbar e-bog samt lydfiler du kan downloade og bruge også efter introkurset er færdigt.
 • Der vil blive serveret lidt forfriskninger samt the/kaffe.

Praktisk information

Kurset afholdes altid over en weekend – og der er for de hurtige mulighed for overnatning på vores lille B&B Rødhus Gl. Skole (ikke inkluderet i prisen, men der er mulighed for rabat).

Der er mulighed for at tilmelde sig på to forskellige tidspunkter således coronarestriktionerne kan overholdes:

KL. 9.00-12.00 og kl. 13-16 (5-6 pladser på hvert hold)

Du skal medbringe

Yogamåtte og tæppe evt meditationspude og tag blødt tøj på – noget du kan bevæge dig i.

Tilmelding og pris

Kurset kan betales i to rater. Den første ved tilmelding og den anden senest 14 dage før start. Betalingen kan ske ved bankoverførsel eller mobilepay efter bekræftigelse på tilmelding.

BONUS: Ved bookning får du 399kr i rabat til et fremtidig MBSR-forløb eller retreat efter eget valg!

Pris 999 kr.

MBSR-forløb 8 uger

På dette forløb kan du lære mere om den grundlæggende metode bag mindfulness. Forløbet er opbygget efter Jon Kabat-Zinns Mindfulness program, med inspiration fra Psykolog Emil Noll´s arbejde med metoden.

I løbet af 8 uger vil du kunne opnå en øget grad af opmærksomhed på både dine tanker og handlemønstre, og derigennem opleve mere ro og nærvær samt bedre evne til at fokusere på det positive i dit liv.

Alle kan være med! Det eneste, der kræves af dig for at deltage i og få succes med forløbet, er åbenhed, nysgerrighed, og at du først og fremmest har mod på og vilje til at gøre mindfulness til en del af dit liv. Derudover er der ca. 30 minutters hjemmearbejde dagligt mellem modulerne hvor du skal praktisere mindfulness.

Hvad du får på forløbet

 • 18 originale og professionelt indspillede lydfiler
 • En E-bog der giver en grundig indføring i mindfulness inklusiv et yoga-program samt en dagbog.
 • En mulighed for at opbygge din egen mindfulnessrutine, som passer ind i din hverdag med støtte fra mig.
 • Der serveres forfriskninger samt the/kaffe på hvert modul og på weekenddagen serveres også et måltid.

Praktisk information

Forløbet er bygget op over 8 moduler: 7 x 2½ times tema- og teknikmoduler, der gennemføres på en hverdags aften, samt 1 x 5 timers øvelsesmodul, som afholdes i stilhed på en weekenddag.

Hvert modul vil have et overordnet tema, men hovedvægten ligger dog på at lære dig de forskellige mindfulness- og meditationsteknikker, som du gradvist introduceres til i forløbet.

Du skal medbringe

Yogamåtte og tæppe evt meditationspude og tag blødt tøj på – noget du kan bevæge dig i.

Tilmelding og pris

Forløbet kan betales i to rater. Den første ved tilmelding og den anden senest 14 dage før start. Betalingen kan ske ved bankoverførsel eller mobilepay efter bekræftigelse på tilmelding.

Pris 2500 kr.

1:1 samtaler

For dig, som ønsker et individuelt forløb, fremfor at deltage i en gruppe. Jeg har her mulighed for at tilrettelægge et forløb, der passer til dig, din situation, samt dine ønsker og behov.

Du styrer tempoet og vi taler om det, der er vigtigst for dig. De øvelser jeg introducerer er skræddersyet, så de passer til dig og din hverdag. Jeg vil tage udgangspunkt i hvor du er; dine ressourcer, styrker og værdier.

Hvem er forløbet til

 • Dig der oplever stress – måske er du sygemeldt eller på vej til at blive det
 • Dig der har fysiske udfordringer så som søvnproblemer, symptomer fra overgangsalderen, forhøjet blodtryk, hovedpine eller smerter
 • Dig der står midt i svære livssituationer
 • Dig der skal håndtere uvished og tvivl, tankemylder eller svære relationer – enten privat eller på arbejdspladsen.
 • Dig der syntes det kan være svært at håndtere følelser som vrede, jalousi, ensomhed, skam, tristhed eller afmagt
 • Dig der har svært ved at sætte grænser eller som oplever en uhensigtsmæssig balance mellem arbejdsliv og privatliv

Hvad får du på forløbet

 • Konkrete øvelser og redskaber til at håndtere den konkrete udfordring eller livssituation du står i
 • En oplevelse af mere ro, glæde, nærvær og overskud i din hverdag
 • Redskaber det at kunne afhjælpe og håndtere stress
 • Redskaber til at kunne forbedre din søvn samt til at kunne håndtere svære udfordringer og relationer i dit liv
 • Du lærer at give slip på ting du ikke kan ændre og fokuserer på det du kan. At holde fokus på det positive.

Praktisk information

Samtalerne kan foregå virtuelt, hos mig eller hos dig (mertakst ved kørsel over 20 km). Hvis du kommer her, kan det også foregå som Walk´n Talk langs Vesterhavet.

Pris og muligheder

Samtalerne opstartes altid med en into-samtale. Denne samtale varer 1½ time – hvor efterfølgende samtaler varer 1 time.

Opmærksomhedspunkter ved pris
 • Ved virtuelt møde: -150 kr. pr session
 • Kørsel over 20 km: +3,40 kr. pr kørt km + 100 kr. og eventuel betaling af broafgifter

Pris opstartssamtale: 950 kr.

Pris efterfølgende samtaler: 750 kr.

Der er mulighed for at købe et klippekort som indeholder 1 opstartssamtale og 2 efterfølgende samtaler.

Pris 1999 kr. (spar 451 kr.)

Hvad er Mindfulness

Vi kan oversætte mindfulness med bevidst nærvær eller bevidst tilstedeværelse. Mindfulness er helt tæt knyttet til oplevelsen af nuet – det der er lige nu og her. Mindfulness er altså kendetegnet ved en umiddelbar og modtagelig bevidsthed, hvor fokus er på accept og decentring fra vores tanker, hvilket betyder at vi udvikler en evne til større rummelighed og undgår at blive fanget af vores tanker og følelser.

Sindets automatpilot

En del af de opgaver og gøremål, som du har i løbet af en almindelig hverdag, kan du udføre temmelig automatiseret. Og har du på et tidspunkt oplevet, at du efter en gåtur ikke kan huske præcist, hvor du har været og hvad du er gået forbi? Denne tilstand kan man kalde for sindets automatpilot og den er karakteriseret af en mangel på opmærksomhed og tilstedeværelse i det man gør lige nu og hed. Når vi handler med sindets automatpilot slået til, vil de fleste af vores handlinger, reaktioner, tanker og følelser være mere mekaniske og automatiserede. Ved at blive mere opmærksom på sindets automatpilot, og på vores tanker, følelser og kropslige reaktioner fra øjeblik til øjeblik, giver vi os selv et større råderum og en større mental frihed. Når vi praktiserer mindfulness, styrker vi denne opmærksomhed og dette nærvær, således at vi nemmere kan vælge, hvordan vi ønsker at reagere i forskellige situationer.

Gøren og væren

En årsag til at vi ofte er på automatpilot, er tendensen til det meste af tiden at være i ”doing mode”. At være i ”doing mode” eller på dansk ”gøren” betyder, at man primært er optaget af at komme fra A til B. Det er en målorienteret tilstand, hvor man bevæger sig fra den ene aktivitet til den anden, fra et mål til et andet. Problemet er, at vi er mindre tilstede i processen, som derfor har tendens til at foregå på automatpilot. Vi skal selvsagt ikke undgå at være i ”doing mode”, fordi denne tilstand tillader os at handle, udrette ting og opnå vores målsætninger. Der er til gengæld behov for at balancere ”doing mode” med et større nærvær og opmærksomhed. Når vi oplever en tiltagende følelse af stress, er vi ofte styret af vores tanker og mister evnen til at vurdere, om de enkelte tanker er relevante eller ej. Vi får nemt fornemmelsen af ikke at kunne følge med, og bliver overvældet og mister evnen til at huske og kunne samle sig om det, vi er i gang med. At være i ”doing mode” disponerer derfor i højere grad til at udvikle stress.
Alternativet til at være i ”doing mode” er ”being mode”, eller på dansk ”væren”. Denne tilstand er særlig knyttet til mindfulness. Når vi er i ”being mode”, er det forbundet med en fuld opmærksomhed på vores tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Vores sansninger er skærpede og vi oplever i højere grad det, som udfolder sig i og omkring os. Vores opmærksomhed er balanceret i de ydre og indre oplevelser, hvilket kan give os en følelse af at være centreret. I ”being mode” er vi kontinuerligt opmærksom på de tanker og følelser som opstår i sindet. Hvis sindet vandrer, vender vi vores opmærksomhed tilbage til den situation, som vi befinder os i lige nu. I ”being mode” er vi fuldt tilstede og bliver ikke styret af vores automatiske tanker.