Hvad er mindfulness

Det, vi ved om mindfulness, er, at det har en positiv indflydelse på dem, der dyrker det. Det skaber ro, en øget evne til at være nærværende, til at opleve glæde og fokusere på det positive, mindre stress og en god balance i livet. Vi ved også, at det hjælper mennesker med kroniske smerter, belastnings-reaktioner, stress og angst samt mennesker med psykiske udfordringer.

Al forskning omkring mindfulness viser, at det at praktisere mindfulness kan ændre hjernens opbygning, styrke immunforsvaret, nedsætte mængden af stresshormonerne i kroppen og forbedre søvnen. Vi ved kort sagt, at det er godt for os at “træne hjernen”. Så har du brug for mere ro, mere nærvær, mere styr på tankerne, oplever du dig presset/stresset i din hverdag, eller kan du nikke genkendende til nogle af de udfordringer, som jeg har listet op ovenfor, så er forløbet her måske noget for dig.

Mindfulness

Hvis du ønsker at prøve en gratis åndedrætsøvelse så tryk her.

Hvad er mindfulness ikke?

Mindfulness handler ikke om at opnå noget bestemt, men det handler om at leve med det, der er i livet. Det handler ikke om at sidde i skrædderstilling flere timer dagligt og humme (om end du skal sidde lidt – men det behøver ikke være i skrædderstilling!). Mindfulness handler om at lære at finde ind til noget, som du allerede ved, og om at få fokus på noget du allerede ser eller mærker. Forløbet giver dig redskaberne til at bevare fokus.

Hvor stammer mindfulness fra?

Mindfulness har sine rødder helt tilbage i buddhismen. Ifølge buddhismen jager mennesket varig lykke og gør sig store anstrengelser for at undgå smerte. Men at opnå varig lykke og undgå al smerte er en utopi, som medfører megen frustration, lidelse, angst og depression. For intet varer ved – livet er foranderligt, og at miste er et livsvilkår.

Mindfulness handler om at se tingene for det, de er, og ikke flygte – ikke undgå. Det handler om ikke at stræbe efter noget bestemt men “bare” at være. Mindfulness handler om bevidst nærvær, om at øve sig i at være bevidst opmærksom i nuet, om ikke at fordømme eller bedømme, men i stedet være med det, der er. Mindfulness handler også om mere bevidst at dyrke de positive dyder som fx venlighed (kindness), medfølelse, accept, generøsitet, omsorg og kærlighed.

Jo mere vi dyrker de positive dyder, jo mere fylder de. Jo mere vi dyrker de negative dyder eller tanker for den sag skyld – jo mere fylder de. Så vi skal lære bevidst at slippe skam, fordømmelse, had, frustration og utålmodighed. Vi skal lære at give slip. Mindfulness handler om at lære, at vi  ikke er vores tanker, og at vores tanker sjældent er virkeligheden. At livet er lige nu og her – ikke i fortiden og ikke i fremtiden, men lige nu.